Nenolink Denmark
Nenolink consultant

01

​Eks. 1: AI

​I har skrevet nogle tekster med AI men er ikke helt tilfredse. Den skal være mere varieret, og der mangler noget nyt I har opfundet. Teksten skal faktisk i en blog på nettet, så der er et SEO-krav om bestemte nøgleord. Vil vi ikke rette, kan vi måske skrive en hel ny tekst

02

Eks. 2: Digitalisering

​Som en lille virksomhed er der stadig ikke meget sammenhæng i Data og papirgaange. Alt skal sættes op, så det kører digitalt. Firmaet skal styrkes med websider og sociale medier. En digital marketingassistent, der også kan oversætte. De arbejdsgange, der kan, skal automatiseres. Mange er slet ikke klar over hvor meget der kan optimeres på fx mødereferater 

03

​Eks. 3: Dokumentation

​En virksomhed har en masse produkt-dokumentation. Den skal scannes og kategoriseres og lægges i databaser. Der skal udtrækkes terminologi fra dokumenter.. Vi skaber ensartede tekster og opdaterer produktbeskrivelser på websider, Nye produkter oversættes straks.

04

Eks. 4: Stå stærkt sprogligt

​Du har en lille restaurant men sælger også til firmaer og events. Du sender menuer ved ændringer, foto af skilte, nyhedsbreve, Ingrediens til oversættelse, personalebreve og opdatering af tekste på websider. Vi læser korrektur, retter ordvalg, SEO'er webtekster, og anvender og vedligeholder jeres liste over terminologi. Mulighed for abonnement.

Konsulentarbejde

Jeg arbejder gerne som konsulent og rådgiver/underviser inden for mine ekspertiseområder. Det kan ske på timebasis eller til aftalt pris. Jeg har personligt firma og fakturerer.  Mine områder er vidt forskellige og spænder fra sproglig rådgivning og AI til avanceret IT-support. De har alle et digitalt islæt. Og det jer ikke er ekspert i, sætter jeg mig ind i. Jeg bliver af og til brugt i lingvistiske sammengænge til kvalitetskontrol, men også som tekstforfatter og ved dokumenthåndtering.  Det vrimler med fejl og dårlige tekster på nettet og andre steder. Og kunderne står af.  Du kan også få en digital marketingassistent. Få et kvalitetsstempel på den sproglige kommunikation. Den, der er ligeglad er aldrig glad! 

​Konsulentområder for nenolink / Henrik Nielsen

Digitalisering og virksomheder

​Digitalisering  af små virksomheder kan tage udgangspunk i udvikling af ideer og arbejdsgange. AI og automatisering kan lette arbejdsgange og skabe værdi. Både ved support, anskaffelse og implementering, men også software og andre værktøjer, der kan skabe en værdi for virksomheden Alt med sikkerhed i baghovedet og inspiration til at skabe forandring. Nogle forandringer påtvinges udefra, men denne kommer indefra. Nogle fravælger deres web-kommunikation til fordel for sociale medier, men det er en dårlig ide, da det er helheden af det digitale miljø, der tæller, Derfor kan webbaserede teknologier også indgå i det digitale univers, ligesom IoT også kan det.   

Sprog, tekster dokumentation

​​Din sprogkonsulent har udover oversættelse / localization også travlt med at håndtere tekster. Det gælder korrektur,  kvalitetssikring, SEO-behandling, webtilpasning, brochurer, nyhedsbreve, pressemenddelelseer nyhedsbreve. Som tekstforfatter af webindhold, nyhedsbreve, artikler, blogs. Producerer du løbende tekster, så send dem løbende til kvalitetssikring og korrektur, inden offentliggørrelse. Det gælder både skilte, menuer, undervisnings- og præsentationsmateriale, nyhedsbreve og meget andet . Det kan du få på abonnement. AI kan anvendes eller vi kan detektere og efterbehandle AI-materiale. Se mere under øvrige menuer. Så er der håndtering af dokumentation i baser eller terminiologilister til din virksomhed.

Oversættelse, tekster og AI

Det, der er så spændende ved området omkring sprog og teknologi er, at AI vinder mere og mere indpas. Tekstgenerering kan ske på mange måder. Nogle gange kan man selv generere noget, der ser rigtigt pånt ud. Men der er mange grunde til at sende det forbi en konsulent. Der skal et udvidet check til. AI afspejler jo normalt kun det, der i forvejen findes på nettet. Og det skal i mange tilfælde genmskrives af en menneskelig af en menneskelig synsvinkel. Ellers bliver det relativt kedeligt at læse og popper op i AI-detektoren. Vi laver faktacheck (da der godt kan opstå noget vås), vi varierer teksten, vi tilføjer afsnit med nyheder, som er det, du tilføjer af værdi i forhold til net-indhold. Teksten SEO-behandles med nøgleord og andet til web.  Din artikel, blog, salgsmateriale, nyhedbrev og dokumenter får en større gennemslagskraft og værdi.  

​Erfaring og iderigdom

​​Henrik har en baggrund med universitetsuddannelse (sprog og lingvistik), men har arbejdet det meste af sit liv med IT og teknik. Dog med et sidespring til sundhed og turisme. Han har desuden arbejdet internationalt og tænker internationalt. Mit nuværende firma gennem 10 år, Nenolink kombinerer ofte sprog/indhold og teknik. Jeg har arbejdet som specialist inden for applikationssupport. og kan klare mange opgaver. Arbejder også med oprettelse og design af hjemmesider og drift af web-sider. Et eksempel, hvor jeg har lavet en del arbejde er turisme, også inden for web og oversættelser. Her er der kulturelt følsomme tekster, Forskellige lande og sprog skal lægger ikke vægt på de samme ting på deres webside. Jeg arbejder gerne med internationale, flersprogede og flerkulturelle emner.