Nenolink

Translation - languages - web - IoT

GDPR - Vi respekterer dine data

GDPR - Dansk - Nenolink's beskyttelse af personoplysninger

 

Nenolink's beskyttelse af personoplysninger

Hos Nenolink indsamler, registrerer og behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning i EU (GDPR) og USA.

 

Hvilke personlige oplysninger indsamles?

Nenolink indsamler, registrerer og behandler almindelige personoplysninger: navn og adresse, e-mailadresse, telefonnr.,

web-oplysninger og firmaspecifikke oplysninger (CVR/VAT-nr.).

 

Indsamling af personlige oplysninger

Personoplysinger indsamles ved hjælp af e-mail-kommunikation, fora hos opgaveudbydere eller via google

 

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger anvendes til kommunikation med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som Nenolink samarbejder med i forretningsmæssig sammenhæng.

    

Personoplysninger, som indgår i oversat materiale, behandles elektronisk på vegne af, og efter specifik instruks fra dataansvarlige kunder.

 

Sikker opbevaring af personoplysinger

Nenolink arbejder 100% online, når der ses bort fra enkelte regnskabsbilag. (Findes på en privat, aflåst lokation) 

De fleste personoplysninger lagres i et cloudbaseret, sikret system med 2-level authentication. Oplysningerne kan tilgås fra arbejds-PC'er og visse også fra en telefon (som ligeledes er sikret).

Systemet omfatter web-baserede databaser og e-mail, samt online regnskabs-system med særskilt login.

Domænet nenolink.com er sikret med SSL.

Oversættelser behandles elektronisk i CAT-tools (som SDL Trados), samt i web-baserede oversættersystemer med cloudbaseret administration) 

Produktionsmateriale og dokumenter (kan indeholde personoplysninger), samt lister over opgaver og regnskabsmateriale opbevares i et sikret cloudbaseret system og synkroniseres mellem nogle få arbejdsstationer (Fast PC og laptop samt en android-baseret enhed). Der forefindes versionsstyring og backup. Materialet saneres normalt årligt, bortset fra, når kunden kræver umiddelbar sletning, eller andet er anført i aftaler med kunden. Translation Memories og Term Bases kan gemmes længere, men indeholder normalt ikke personoplysninger. Der eksisterer kunde-/samarbejdsaftaler med virksomhederne bag disse tjenester. 

 

Hvor længe opbevares personlige oplysninger?

E-mails og filer vedrørende oversættelsesopgaver, der indeholder personlige oplysninger, gemmes, indtil den specifikke oversættelsesopgave er afsluttet, hvorefter de slettes. Et arkiv gemmes som backup i tilfælde af at kunder vender tilbage.

Kontaktoplysninger gemmes, så længe samarbejdet med kunden er i gang. Oplysningerne revideres årligt og sikkerhedskopieres, så længe det kræves af Skat og andre myndigeder.

 

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjepart

Nenolink videregiver ikke personlige oplysinger til trediepart, udover hvad der er nødvendigt for regnskab og fakturering, samt bank, PayPal og lignende. Involverede kunder styrer den betalingsmåde, der anvendes.

 

Ret til indsigt, berigtigelse og sletning af personlige oplysninger

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger, Nenolink har registreret om dig.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du benytte kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Du kan til enhver tid kontakte Nenolink/Henrik Nielsen (se nedenfor) og få indsigt i dine egne person- og firmaoplysninger, der er registreret om dig,

herunder kræve at de berigtiges, rettes eller slettes.